Input:

81/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební zákon) Archiv

č. 81/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební zákon)
VYHLÁŠKA
ministra techniky
ze dne 23. května 1947,
kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze