Input:

R 80/1966; Byt. Řízení před soudem Garance

č. 80/1966 Sb. rozh.
V řízení o zrušení práva užívání bytu zahájenému k návrhu národního výboru nutno přibrat organizaci spravující bytový majetek jako účastníka řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 13. července 1965, 5 Co 342/65.)
Okresní soud Brno-město zrušil podle § 184 písm. d) o. z. právo odpůrce užívat dvoupokojový byt s kuchyní a příslušenstvím v B. a uložil odpůrci vystěhovat se z bytu do 15 dnů poté, kdy mu bude národním výborem poskytnuto náhradní ubytování.
Krajský soud v Brně rozhodnutí soudu prvého stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Národní výbor má podle § 32 o. s. ř. právo, aby podal návrh na zahájení řízení, má-li za to, že to vyžaduje zájem společnosti. V souzené věci jde nepochybně o takový návrh, když národní výbor navrhuje zrušení odpůrcova práva užívat byt v zájmu společnosti na náležitém využití bytového prostoru, protože prý odpůrce neužívá bytu v B. bez vážných důvodů. Národní výbor však nemůže v takovém případě vystupovat jako účastník řízení, neboť není účastníkem právního vztahu