Input:

R 8/1958; Garance

č. 8/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Nepřiznal-li národní výbor náklady řízení podle § 82 odst. 2 zák. č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním, nelze se tohoto nároku domáhat žalobou u soudu [§ 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř.].
(Rozhodnutí Krajského soudu v Praze z 28. března 1957, 18 Co 169/57.)
Lidový soud civilní v Praze odmítl žalobu, kterou žalobce požaduje na žalovaném náhradu nákladů trestního řízení správního, které mu vznikly v trestním řízení před trestní komisí rady obvodního národního výboru, v němž nedošlo k jeho potrestání. Je názoru, že rozhodování o těchto nákladech je součástí uvedeného trestního řízení správního a že proto jen v tomto řízení může být o těchto nákladech rozhodnuto.
Krajský soud usneseni lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Stěžovatel je názoru, že náklady trestního řízení správního před trestní komisí rady obvodního národního výboru lze požadovat jako náhradu škody před soudem v tom případě, že náklady trestního řízení mu uvedenou komisí nebyly přiznány. Oporu pro tento svůj názor hledá v tom, že zákon č. 89/1950 Sb., o trestním řízení • správním, užívá v § 82 odst. 2 slova „může“. Vyvozuje z toho, že národní výbor není povinen o náhradě nákladů .rozhodnout a