Input:

R 79/1955 (tr.); Garance

č. 79/1955 Sb. rozh. tr.
Ustanovení čl. VIII odst. 1 písm. d) rozhodnutí presidenta republiky z 9. května 1955 o amnestii, podle něhož se toto amnestijní rozhodnutí nevztahuje na trestný čin vraždy podle § 216 tr. zák.. týká se i pokusu vraždy a návodu a pomoci k vraždě (§§ 5, 216 a §§ 7, 216 tr. zák.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 8. července 1955, 1 Tz 151/55.)
Obviněný byl rozsudkem lidového soudu trestního v Praze, pozměněným jednak rozsudkem krajského soudu v Praze, jednak rozsudkem nejvyššího soudu v Praze, odsouzen pro pokus vraždy podle §§ 5, 216 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. k trestu odnětí svobody na dvanáct let a k některým trestům vedlejším.
Krajský prokurátor v Karlových Varech usnesením vyslovil, že podle čl. II č. 2 rozhodnutí presidenta republiky z 9. května 1955 o amnestii byla obviněnému prominuta část trestu v trvání čtyř let.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení krajského prokurátora.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uplatňuje, že podle čl. VIII odst. 1 písm. d) rozhodnutí presidenta republiky z 9. května 1955 o amnestii je vedle pachatele vraždy vyloučen z