Input:

č. 77/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 77/1957 Sb. rozh. tr.
Soud může rozhodnout o vyhoštění (§ 52 tr. zák.) pouze rozsudkem.
Podmínkou upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku podle § 347 odst. 1 tr. ř. jest, že buď soud rozsudkem uložil vedlejší trest vyhoštění anebo mimo tento případ, že jiný příslušný orgán rozhodl, že odsouzený má být vydán nebo vyhoštěn anebo že odsouzený již byl na základě rozsudku uloživšího trest vyhoštění nebo na základě i rozhodnutí jiného příslušného orgánu vyhoštěn nebo vydán.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. srpna 1957, 1 Tz 125/57.)
Obviněná, německá státní příslušnice, byla rozsudkem mimořádného lidového soudu z 1. června 1948 uznána vinnou zločiny proti státu podle § 2 retr. zák. Za to jí byl uložen trest odnětí svobody, který si dosud odpykává.
Lidový soud v Chebu k žádosti bratra odsouzené žijícího v NSR, k níž se odsouzená připojila, usnesením rozhodl, že podle § 347 odst. 1 tr. ř. upouští od výkonu zbytku trestu uloženého odsouzené a nařizuje její vyhoštění.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil usnesení lidového soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Lidový soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, že bratr odsouzené požádal o upuštění od výkonu zbytku trestu a vyhoštění odsouzené do NSR, že odsouzená se k této žádosti připojila, a že soud po provedeném řízení zjistil, že se strany úředních orgánů není námitek.
Proti tomuto usnesení podal předseda nejvyššího soudu ve lhůtě uvedené v § 296 odst. 3 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v ustanovení § 347 odst. 1 tr. ř. a navrhl zrušení vadného rozhodnutí. Ve stížnosti pro porušení zákona uvedl,, že lidový soud rozhodl, ] aniž byly dány podmínky pro upuštění od výkonu