Input:

č. 70/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 70/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
K výchovnému prostředí, v němž má být nezletilec vychováván, je nutno přihlížet i u nezletilců útlého věku.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 15. dubna 1958, Cz 37/58.)
Mezi rodiči dítěte, kteří oba jsou zaměstnáni, se vede u lidového soudu civilního v Praze řízení o rozvod jejich manželství na návrh, který podala matka dítěte. Rodiče nežijí již ve společné domácnosti.
Lidový soud civilní v Praze upravil práva a povinnosti rodičů k dítěti podle § 32 zák. o právu rod. usnesením z 11. září 1957 a svěřil nezletilce, narozeného 31. ledna 1956, do výchovy matky a určil proti otci výživné ve výši 500 Kčs měsíčně od 1. října 1957.
Krajský soud v Praze potvrdil usnesení lidového soudu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že uvedenými usneseními krajského soudu v Praze a lidového soudu civilního v Praze byl porušen zákon. K otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Otec nezletilého dítěte ve své stížnosti upozornil mimo jiné na to, že matka žije u svých rodičů, jejichž názory a přesvědčení jsou toho druhu, že výchovné