Input:

7/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů Archiv

č. 7/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1957,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:
Čl. I
Vládní nařízení č. 23/1954 Sb., o organisaci výkonných orgánů národních výborů, se mění a doplňuje takto:
1. § 8 zní:
„(1)  Ústřední a krajské národní výbory vytvářejí zpravidla tyto odbory a správy:
správu zemědělství a lesního hospodářství
správu místního hospodářství
správu dopravy
správu obchodu
odbor finanční
odbor školství a kultury
odbor zdravotnický
odbor sociálního zabezpečení
odbor výkupu zemědělských výrobků
odbor pro vnitřní věci
odbor pracovních sil
odbor pro výstavbu
odbor vodního hospodářství
odbor průmyslový
odbor pro věci církevní.
(2)  Ústřední a krajské národní výbory mohou se souhlasem vlády zřídit podle potřeb hospodářské a kulturní výstavby svého území i jiné odbory (správy), po případě mohou upustit od zřízení některého odboru (správy).
(3)  Jako vlastní aparát rady zřizují ústřední a krajské národní výbory zpravidla odbor organisační a kontrolní a odbor kádrový; dále zřídí plánovací komisi (oddíl 3) a podle zvláštních předpisů štáb civilní obrany.”
2. § 9 zní:
„(1)  Okresní národní výbory, městské národní výbory a obvodní národní výbory v Praze a v Bratislavě vytvářejí zpravidla tyto odbory:
odbor zemědělství a lesního hospodářství
odbor místního hospodářství
odbor dopravy a průmyslu
odbor obchodu
odbor finanční
odbor školství a kultury
odbor zdravotnický
odbor sociálního zabezpečení
odbor výkupu zemědělských