Input:

č. 68/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 68/1954 Sb. rozh. tr.
Skutečnost, že řidič motorového vozidla požil alkoholického nápoje ve chvíli, kdy ještě nevěděl, že bude řídit motorové vozidlo, nezakládá trestný čin opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. Jestliže však po požití alkoholického nápoje skutečně motorové vozidlo na veřejné silnici řídí, dopouští se přestupku proti ochraně silničního provozu podle § 144 odst. 3 tr. zák. spr., pokud nejde o trestný čin.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. června 1954, 1 Tz 81/54.)
Obviněný popíjel v hostinci, aby si udělal náladu před odchodem na vojenské cvičení. Vypil ve společnosti svého přítele P několik piv a odlivek rumu. Po delší době požádal ho P, aby mu půjčil své jízdní kolo, že si chce zajet domů pro kufr, ježto měl také jít na vojenské cvičení. Když oba přišli k obviněnému, zjistili, že kolo má poškozenou pneumatiku a je proto k jízdě nezpůsobilé. P požádal obviněného, aby mu tedy půjčil motocykl. Obviněný se však rozhodl, že na svém motocyklu přítele sám odveze. Oba pak vyjeli, obviněný jako řidič a P jako tandemista. Po krátké jízdě na veřejné silnici však obviněný vlivem opilosti na vozidle zavrávoral, narazil na tyčkový plot a oba jezdci upadli na zem. Obviněný se lehce poranil. P zranění neutrpěl. Bylo zjištěno, že obviněný měl v krvi 1.75 promille alkoholu.
Lidový soud v Ústí nad Labem uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák.
Krajský soud k odvolám obviněného zrušil rozsudek lidového soudu jen ve výroku o trestu a vyměřil obviněnému nižší trest. Výrok o vině však ponechal nedotčený.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podanou předsedou nejvyššího soudu, zrušil rozsudek krajského soudu a k odvolání obviněného zrušil i rozsudek lidového soudu a uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně silničního provozu podle § 144 odst. 5 tr. zák. spr.,