Input:

R 67/1968; Pracovní poměr Garance

č. 67/1968 Sb. rozh.
Není vyloučeno, aby došlo k okamžitému zrušení pracovního poměru i po doručení výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce, popř. v průběhu výpovědní lhůty.
Pouhé odmítnutí jiné práce (jmenovitě když nejsou splněny podmínky pro převedení na jinou práci podle § 37 zák. práce) v době po doručení výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce, popř. v průběhu výpovědní lhůty, není důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru podle § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 20. 10. 1966, 6 Co 417/66).
Žalobkyně pracovala u žalovaného jako kvalifikovaná čerpačka vody na pracovišti vodárny Ch. V souvislosti s automatizací čerpací stanice jí byla dána 17. 1. 1966 výpověď z důvodu § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce. Po doručení výpovědi odmítala žalobkyně konat jiné práce nabízené žalovaným s tím, že jde o práce nevhodné s ohledem na její kvalifikaci. Toto jednání žalobkyně považoval žalovaný za hrubé porušení pracovní kázně a 27. 1. 1966 okamžitě zrušil pracovní poměr žalobkyně z důvodu § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce.
Okresní soud v Mladé Boleslavi uznal rozsudkem z 29. 4. 1966 výpověď danou žalobkyni za platnou; současně vyslovil neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru žalobkyně a uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni z titulu náhrady mzdy 1 440 Kčs.
Krajský soud v Praze změnil rozsudkem z 22. 10 1966 rozsudek soudu prvního stupně potud, že uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni náhradu mzdy od 23. 1. 1966 do 30. 4. 1966 (rozvázání pracovního poměru výpovědí) 3485 Kčs; jinak rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění.
Z výsledků řízení před soudem prvního stupně a ze zprávy Krajského vodohospodářského rozvodového a investičního střediska v P. krajský soud zjistil, že k 1. 1. 1966 bylo uvedeno ve vodárně Ch. do provozu automatizované čerpací zařízení. Automatizace a modernizace vodohospodářských zařízení se uskutečňuje postupně v obvodu všech vodohospodářských správ; jedním z jejích cílů je dosažení úspory pracovních sil. V souvislosti s automatizací