Input:

R 65/1967; Řízení před státním notářstvím Garance

č. 65/1967 Sb. rozh.
Při rozhodování o přijetí plnění do úschovy podle § 83 o. z. nezkoumá státní notářství, zda jsou splněny předpoklady § 83 o. z., nýbrž zkoumá pouze, zda jsou dány podmínky úschovy podle § 66 not. řádu. Z hlediska tohoto posléze citovaného ustanovení nepřísluší však státnímu notářství zkoumání základního právního úkonu, kterým dluh vznikl.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 12. 1966, 3 Co 504/66.)
Státní notářství v Českých Budějovicích rozhodlo tak, že odmítá přijetí peněžité částky 1011,70 Kčs do úschovy. Toto rozhodnutí odůvodnilo tím, že složení odporuje zákonu, neboť dispozice složitele se zahradní boudou, která byla v bezpodílovém spoluvlastnictví účastníků, bez souhlasu oprávněné B. K. odporuje zákonu a je neplatným právním úkonem. Složení se tedy neopírá o splatný dluh a odporuje ve smyslu § 66 odst. 3 not. řádu zákonu.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodnutí státního notářství zrušil.
Z odůvodnění:
Jde o složení do notářské