Input:

R 64/1956; Garance

č. 64/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Záznam kanceláře o tom, kdy odvolání bylo podáno na poštu, nemůže být dostatečným podkladém pro zjištění včasnosti odvolání.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. února 1956, Cz 582/55.)
Lidový soud civilní v Brně vyhověl námitkám proti exekuci. Krajský soud v Brně odmítl odvolání vymáhající věřitelky. Podle záznamu kanceláře přepojeného na odvolání bylo odvolání podáno na poštu 21. března 1955. Poněvadž pak rozsudek byl podle zpátečního lístku odvolatelce doručen dne 4. března 1955, považoval krajský soud odvolání za opožděné.
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona podanou předsedou nejvyššího soudu, že tímto usnesením krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Záznam kanceláře nemohl být dostatečným podkladem pro zjištění včasnosti odvolání.