Input:

č. 63/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 63/1958 Sb. rozh. tr.
Nebylo-li obvinenému oznámeno usnesení o vznesení obvinení (§ 178 tr. ř.), jde o vadu přípravného řízení, jež je důvodem k vrácení věci prokurátoru k došetrení.
(Rozhodnutí lidového soudu ve Znojmě z 20. června 1957, 2 T 128/57.)
Na obviněné A a B podal okresní prokurátor obžalobu, a sice na obviněného A pro trestný čin opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák., na obviněného B pro pomoc k tomuto trestnému činu podle § 7 odst. 2, § 187 odst. 2 tr. zák.
Lidový soud ve Znojmě při předběžném projednání obžaloby vrátil věc prokurátoru podle § 199 odst. 1 písm. d) tr. ř. k došetření a uvedl v
odůvodnění:
Soud přezkoumal obžalobu a obsah vyšetřovacího spisu z hledisek ustanovení § 197 tr. ř. a zjistil, že v přípravném řízení nebylo usnesení o vznesení obvinění oznámeno obviněnému. Ježto proti tomuto usnesení je přípustná stížnost (§ 186 tr. ř.) nenabylo usnesení o vznesení obvinění,