Input:

R 62/1956 (tr.); Garance

č. 62/1956 Sb. rozh. tr.
Organisačně hospodářský pracovník JZD je při výkonu své funkce veřejným činitelem.
(Rozhodnutí lidového soudu ve Znojmě z 30. prosince 1955, 1 T 517/55.)
Obviněnému střednímu rolníku, který vystoupil z JZD, nebyly vyděleny všechny pozemky. Byla mu zejména vydělena jen část pozemku osázeného bramborami s tím, aby si brambory sám vybral. Protože se obviněnému výměra pozemku, který mu byl přidělen k vybrání brambor, zdála malá, zašel k organisačně hospodářskému pracovníku JZD, kterého žádal, aby mu zařídil přidělení dalšího dílce brambořiště. Organisačně hospodářský pracovník družstva však obviněnému sdělil, že mu nemůže vyhovět a řekl mu, že pozemek, který byl obviněnému přidělen, je správný a že už víc nemůže dostat. Na to obviněný organisačně hospodářskému pracovníku vynadal zejména též tím, že je SAmannem.
Lidový soud uznal obviněného vinným trestným činem urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák.
Z odůvodnění:
Obviněný ve shodě se svědectvím uraženého doznal, že pronesl vůči organisačně hospodářskému pracovníku JZD zažalované urážlivé výroky a hájil se rozčílením. Tato okolnost však nemůže obviněného zbavit viny, neboť obviněný si byl vědom, že jedná s funkcionářem JZD a že své domnělé právo nesmí vymáhat urážením funkcionářů, nýbrž v případě, že se cítí jednáním některého funkcionáře zkrácen, že má hledat nápravu u vyšších nadřazených složek. Z výpovědi obviněného vyplývá, že si byl všeho toho dobře vědom.
Obviněný použil urážlivých výroků proti organisačně hospodářskému pracovníku JZD, tedy proti činiteli, kterého (podle směrnic min. zemědělství HS STS z 19. 5.