Input:

R 60/1969; Řízení před státním notářstvím. Registrace smlouvy Garance

č. 60/1969 Sb. rozh.
Jestliže příslušný orgán vydal záporné rozhodnutí ve smyslu § 47 o. z., nedošlo ke smlouvě; se zřetelem k tomu nejsou již dány podmínky k vydávání rozhodnutí, jichž je jinak třeba ke vzniku smlouvy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. 10. 1968, 4 Cz 91/68.)
Prodávající V. P. uzavřel dne 28. 11. 1966 před státním notářstvím v Rakovníku s kupujícími manžely B. Š. a M. Š. smlouvu o prodeji stavební parcely č. 158 s domem čp. 109 v L. a zahrady parc. č. 158 a 160/2 v L. za kupní cenu 50.000 Kčs.
ONV - odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví v R. zamítl rozhodnutím z 28. 12. 1966 žádost účastníků smlouvy o souhlas k této smlouvě podle ustanovení § 490 odst. 2 o. z. Komise vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v R. nevyhověla odvolání B. Š. rozhodnutím z 20. 2. 1967.
Dne 23. 3. 1967 a 25. 3. 1967 doplnili účastníci původní smlouvu tak, že V. P. prodává manželům B. Š. a M. Š. také zemědělské pozemky parc. č. 283, 621/1, 881, 882, 883, 884, 885, 1109/1, 1109/4, 1942, 2486/1, 2487/1, 2489/1, 2520 v L.
ONV - odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví v R. odepřel znovu udělení souhlasu ke kupní smlouvě i s jejím dodatkem, a to rozhodnutím ze 4. 5. 1967.
Vzhledem k tomu odmítlo státní notářství v Rakovníku registraci této smlouvy rozhodnutím ze 16. 5. 1967. K odvolání kupujících manželů B. Š. a M. Š. potvrdil krajský soud v Praze usnesením z 31. 8. 1967 rozhodnutí státního notářství.
ONV - odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví v R. udělil pak souhlas ke smlouvě z 28. 11. 1966 s dodatky z 23. a 25. 3. 1967 rozhodnutím z 29. 12. 1967.
Státní notářství v Rakovníku registrovalo kupní smlouvu rozhodnutím z 3. 1. 1968; krajský soud v Praze zamítl odvolání prodávajícího V. P. usnesením z 23. 3. 1968, protože podle § 21 odst. 2 písm. f) not. ř. není přípustné odvolání proti rozhodnutí, jímž byla registrována