Input:

R 60/1958 (tr.); Garance

č. 60/1958 Sb. rozh. tr.
K poměru trestného činu výtržnictví podle § 188b tr. zák. a přestupku proti potírání alkoholismu podle § 85 odst. 2 písm. b) tr. zák. spr. a přestupku proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 10. ledna 1958, 3 To 664/57.)
Obžalovaný, zámečník na dole, který v kavárně hotelu požil alkoholického nápoje, chtěl po uzavírací hodině kavárny jít stejně jako dalších pět nebo šest osob do večerní vinárny téhož hotelu. Protože vrátný vinárny pozoroval na těchto osobách a také na obžalovaném podnapilost, řekl jim, aby šli domů, že vinárna je přeplněna a nebudou do ní vpuštěni. Obžalovaný se proto začal s vrátným dohadovat a domáhat se vstupu do vinárny. Když vrátný nechtěl povolit, obžalovaný se chystal odejít. V poslední chvíli, kdy už byl u dveří, se však náhle obrátil a v přítomnosti většího počtu osob udeřil vrátného rukou do obličeje. Tomuto vrátnému přiběhl na jeho volání na pomoc druhý vrátný hotelu a vtom se na místo dostavil i bezpečnostní orgán, jemuž vrátný vinárny předal obžalovaného. Když bezpečnostní orgán odváděl obžalovaného, aby jej předvedl na stanici VB, začal obžalovaný nadávat vrátnému, který s nimi šel, darebáků.
Lidový soud trestní v Ostravě uznal obžalovaného vinným trestným činem výtržnictví podle § 188b tr. zák.
Krajský soud k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu a uznal obžalovaného vinným přestupkem proti potírání alkoholismu podle § 85 odst. 2 písm. b) tr. zák. spr. a přestupkem proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr.
Z odůvodnění:
Prvý soud zjistil správně skutkový děj ve shodě s výsledky vykonaného dokazování a ve shodě s doznáním obžalovaného. Než lidový soud pochybil při právním posouzení zjištěného skutku obžalovaného, pokud jej podřadil pod ustanovení § 188b tr. zák. jako trestný čin výtržnictví.
Jednání zakládající trestný čin výtržnictví předpokládá, aby pachatel vzbudil veřejné pohoršení tím, že se dopustí výtržnosti, která svědčí o jeho zjevné neúctě vůči společnosti. I když také odvolací soud shledává, že obžalovaný vzbudil veřejné pohoršení, nestačí to ještě k odsouzení obžalovaného za trestný čin výtržnictví podle § 188b tr. zák., nesvědčí-li výtržnický skutek o zjevné neúctě obžalovaného vůči společnosti. Obsah