Input:

R 60/1957; Garance

č. 60/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Škoda utrpěná pádem na zasněženém nástupišti železniční stanice není sama o sobě škodou, která by byla vyvolána zvláštní povahou vlastní železničnímu provozu podle § 1 odst. 1 zák. č. 63/ 1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky.
Československým státním drahám nelze za tento úraz přičítat odpovědnost ani podle občanského zákoníka (§ 12 zák. č. 63/1951 Sb.), jestliže nástupiště, které bylo řádně posypáno, stalo se kluzkým náhlou vánicí trvající v době úrazu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 20. září 1956, 17 Co 441/56.)
Žalobkyně utrpěla dne 18. března 1955 pádem na střechou krytém nástupišti železniční stanice dvojnásobnou zlomeninu levé nohy. Nástupiště bylo tehdy pokryto asi 2 cm vysokou vrstvou mokrého sněhu, navátého na nástupiště nenadálou vánicí, která trvala ještě v době úrazu.
Lidový soud v Berouně zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala na československém státu – Československých státních drahách podle §§ 1, 4 zák. č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky, náhrady škody ve výši 6345 Kčs. Lidový soud dospěl k závěru, že provozovatel dráhy odpovídá podle zákona č. 63/1951 Sb. za škodu vyvolanou jenom zvláštní povahou provozu vlastní. Tato povaha jeví se zejména v rychlosti a složitosti provozního zařízení dráhy a jeho organisace a tato složitost by případně mohla poškozenému velmi ztěžovat důkaz o zavinění škody. Podle názoru lidového soudu náhlé zanesení nástupiště sněhovou vánicí, při které sníh padal s vodou, není jevem, kde by vystupovala zvláštní povaha vlastní železničnímu provozu. V daném případě pád žalobkyně přivoděný sklouznutím na nástupišti byl přivoděn skutečností, která je značně vzdálena vlastní povaze železničního provozu. Jestliže pak nástupiště, jak zjištěno, bylo podle platných předpisů posypáno a náhlá vánice snad částečně zanesla sníh také na posypané nástupiště, nejde ještě se strany žalovaného o nějaké zavinění ve smyslu obč. zák. Podle názoru lidového soudu jde v daném případě o