Input:

60/1946 Sb., Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních Garance

č. 60/1946 Sb., Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních
ZÁKON
ze dne 28. února 1946
jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Prozatímní Národní shromáždění schvaluje a znovu usnáší jako zákon dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, se změnami a doplňky v tomto zákoně uvedenými.
Článek II.
Ustanovení § 2, č. 2 bude zníti:
„2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního