Input:

R 6/1969; Řízení před soudem Garance

č. 6/1969 Sb. rozh.
Je-li rozhodnutí o nákladech řízení odvislé od výsledku řízení ve věci samé, musí být obsaženo v rozsudku, jímž se řízení ve věci končí; později může být rozhodnuto o nákladech řízení jen za podmínek § 166 o. s. ř. (jestliže soud opomněl rozhodnutí o nákladech řízení).
Výjimečně - když nelze v době konečného rozhodnutí ve věci samé přesně určit výši nákladů řízení - může soud v rozsudku, jímž se řízení ve věci končí, vyslovit, zda z v jakém poměru je účastník povinen nahradit druhému účastníku náklady řízení, a vyhradit dodatečnému rozhodnutí určení výše (vyčíslení) těchto nákladů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. 9. 1968, 6 Cz 60/68.)
Okresní soud v Karlových Varech vyslovil v rozsudku ze 7. 10. 1966 mj., že se rozhodnutí o náhradě nákladů řízení vyhrazuje samostatnému usnesení. Tento výrok odůvodnil tak, že vyhradil rozhodnutí o nákladech řízení samostatnému usnesení podle § 151 odst. 1 o. s. ř., protože žalovaná nemohla v době skončení věci předložit soudu všechny doklady o nákladech jež jí vznikly.
Žalovaná rozvedla blíže své náklady řízení v podání došlém soudu dne 5. 11. 1966. Nato rozhodl okresní soud usnesením z 13. 3. 1967 o nákladech řízení tak, že žalobci uložil, aby zaplatil žalované náklady řízení v částce 1.141,50 Kčs.
K odvolání žalobce zrušil krajský soud v Plzni usnesením ze 6. 10. 1967 usnesení soudu prvního stupně z 13. 3. 1967. Své rozhodnutí odůvodnil krajský soud tak, že soud musí o nákladech řízení rozhodnout nejpozději v konečném rozsudku; pokud se tak nestalo, může rozsudek pouze doplnit podle § 166 o. s. ř., ovšem jen dokud nenabyl právní moci. Protože soud prvního stupně takto nepostupoval (neroshodl o nákladech v konečném rozsudku, nýbrž rozhodl o nich zvláštním usnesením, vydaným teprve po právní moci uvedeného rozsudku), neměl jeho postup oporu v zákoně.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl výrokem rozsudku okresního soudu v Karlových Varech ze 7. 10. 1966 o nákladdech řízení porušen zákon; v

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací