Input:

6/1961 Sb., Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 6/1961 Sb., Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích
ze dne 20. prosince 1960,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
§ 1
Rada JKNV v Českých Budějovicích určuje podle § 9