Input:

R 59/1965; Řízení před soudem. Výkon rozhodnutí Garance

č. 59/1965 Sb. rozh.
Vklad na vkl. knížce lze při výkonu rozhodnutí postihnout způsobem uvedeným v § 334 o. s. ř., nikoliv však podle § 313 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. března 1965, 7 Co 101/65.)
Okresní soud v Lounech zakázal na návrh oprávněného Státní spořitelně v L. výplatu vkladu 1000,- Kčs, uloženého na vkladní knížce povinného.
Ve svém odvolání proti tomuto rozhodnutí uplatňoval povinný, že vkladní knížka není jeho vlastnictvím, nýbrž že jde o vlastnictví jeho dcery.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí přikázání pohledávky nevyhověl.
Z odůvodnění:
Podle § 257 o. s. ř. lze nařídit a provést výkon rozhodnutí jen způsoby v zákoně uvedenými, přičemž výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky možno provést srážkami ze mzdy, přikázáním