Input:

č. 59/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 59/1954 Sb. rozh. tr.
Jde o značnou škodu ve smyslu § 162 odst. 2 písm. a) tr. zák., jestliže křivé obvinění má za následek zásah do základních občanských práv (zaručených ústavou) několika osob pachatelem křivě obviněných (na př. vazbu).
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 26. února 1954, 2 To 51/54.)
Obviněný, který spáchal několik majetkových deliktů (krádeží, podvodů, rozkrádaná národního majetku). při výslechu o své trestné činnosti před bezpečnostními orgány uvedl vědomě proti pravdě (lživě), že dva jeho sousedé P a R spáchali v okolních obcích krádeže drůbeže, selat a vepřů. Tyto údaje obviněného měly za následek. že u obou jím nařčených sousedů P i R byla provedena domovní prohlídka a oba byli vzati do vazby, z níž byli propuštěni třetího dne, když bylo zjištěno, že se žádného trestného činu nedopustili.
Lidový soud v České Lípě uznal obviněného vinným mimo jiné též trestným činem křivého obvinění podle § 162 cdst. 1, 2 písm. a) tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného. Pokud jde o trestný čin křivého obvinění, uvedl
v odůvodnění:
Obviněný ve svém odvolání namítá, že u něho není dána okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 162 odst. 2 písm. a) tr. zák.. neboť křivé obvinění jím spáchané nemělo za následek značnou škodu vzhledem k