Input:

č. 58/1965 Sb. rozh., Garance

č. 58/1965 Sb. rozh.
Věřitel zůstavitele není oprávněn podat odvolání do rozhodnutí státního notářství, jímž byla určená obecná cena majetku zůstavitele a výše dluhu a předlužení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. května 1965, 5 Co 122/65.)
Státní notářství v Mostě vydalo rozhodnutí, jímž určilo obecnou cenu majetku zůstavitelky, výši dluhu a předlužení. Do tohoto rozhodnutí podal odvolání věřitel zůstavitelky.
Krajský soud v Ústí nad Labem odvolání zamítl.
Z odůvodnění:
Kdy je věřitel zůstavitele účastníkem řízení, je speciálně stanoveno v § 28 not. řádu, zák. č. 95/1963 Sb., a to toliko v případě § 38 not. řádu (přenechání předluženého