Input:

č. 58/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 58/1960 Sb. rozh. tr.
Trestnou činnost výroby a držení padělatelského náčiní podle § 142 odst. 1. tr. zák. je nutno posuzovati jako přípravné jednání k spáchanému pokusu trestného činu padělání a pozměňování platidel podle § 139 odst. 1 tr. zák. Pokus trestného činu padělání a pozměňování platidel podle § 5 odst. 1, § 139 odst. 1 tr. zák. zahrnuje v sobě již trestný čin výroby a držení padělatelského náčiní podle § 142 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 21. dubna 1960 4 To 92/60)
Obžalovaný jako držitel padělatelského náčiní soustavně prováděl pokusy s úmyslem vyrobit padělky platných československých bankovek a uvést je pak do oběhu, v tomto mu bylo zabráněno tím, že byl odhalen a zatčen orgány veřejné bezpečnosti.
Lidový soud v Boskovicích pokud jde o uvedenou činnost, uznal obžalovaného vinným pokusem trestného činu padělání a pozměňování platidel podle § 5 odst. 1, § 139 odst. 1 tr. zák. a trestných činů výroby a držení padělatelského náčiní podle § 142 odst. 1 tr. zák.
Krajský soud v Brně k odvolání okresního prokurátora posoudil uvedenou činnost jako pokus trestného činu padělání a pozměňování platidel podle ust. §§ 5 odst. 1, 139 odst. 1 tr. zák. a uložil mu nepodmíněný trest.
Z odůvodnění:
Podkladem odsuzujícího výroku je zjištění, že obžalovaný od roku 1957 do začátku roku 1960 v Brně, Skrochově, okr. Boskovice a Dolní Čermné, okr. Lanškroun soustavně prováděl pokusy s úmyslem vyrobit padělky platných čs. bankovek a uvést je pak do oběhu a že ve stejné době a tamtéž za účelem výroby falešných bankovek pořizoval si a shromažďoval různé