Input:

52/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 52/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. února 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 a 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb., nařízení vlády č. 242/2018 Sb., nařízení vlády č. 184/2021 Sb., nařízení vlády č. 159/2022 Sb. a nařízení vlády č. 228/2023 Sb., se mění takto:
1. V tabulce přílohy č. 4 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název” uveden text „FUB-PB-22”, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název” uvedeno slovo „Hexahydrokanabinol”, ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název” je uveden text „HHC”, ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC” je uvedeno slovo „(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[ c]chromen-1-ol” a ve sloupci s názvem „Poznámka” jsou uvedeny věty „S výjimkou látky HHC, pokud je obsažena v rostlině technického konopí, technickém konopí, konopí extrakt a tinktura a přípravku z technického konopí v množství nižším než 0,3 %. Tato výjimka se nevztahuje na potraviny.”.
2. V tabulce přílohy č. 4 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název” uvedeno slovo „Hexedron”, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název” uvedeno slovo „Hexahydrokanabinol-O-acetát”, ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název” jsou uvedena slova „HHC-acetát, HHC-O” a ve sloupci s názvem „Chemický název