Input:

č. 51/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 51/1961 Sb. rozh. tr.
Když odvolací soud z podnětu stížnosti prokurátora změní rozhodnutí soudu 1. stolice o propuštění obviněného z vazby, nastává povinná účast prokurátora při hlavním líčení, jakož i nutnost, aby obviněný měl obhájce [Pokud ovšem výslovně neprohlásil, že si ho nepřeje - § 217 odst. 2, písm. a) 3 tr. ř.] a to i tehdy, když soud 1. stolice před tím usnesením o přijetí obžaloby rozhodl, že účast prokurátora při hlavním líčení není povinná a obhajoba není nutná.
V takovém případě je soud 1. stolice povinen podle § 207 tr. ř. učinit potřebná opatření k zajištění přítomnosti prokurátora a obhájce na hlavním líčení.
(Rozhodnutí Vyššího vojenského soudu v P. čj. To 39/61 ze dne 22. června 1961).
Vojenský obvodový soud při předběžném projednání přijal obžalobu a při tom podle § 205 tr. ř. rozhodl, že obžalovaný, stíhaný obžalobou pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák. se propouští z vazby. Zároveň soud rozhodl, že účast prokurátora na hlavním líčení není povinná a že obžalovaný nemusí mít obhájce.
Vyšší vojenský soud ke stížnosti vojenského obvodového prokurátora změnil rozhodnutí soudu 1. stolice o propuštění obžalovaného z vazby a rozhodl, že se ve vazbě ponechává.
Z odůvodnění:
Rozhodnutím odvolacího soudu o ponechání obžalovaného ve vazbě nastává ve smyslu § 217 odst. 2 písm. a) tr. ř. povinná účast prokurátora na hlavním líčení a v důsledku toho podle odst. 3 citovaného paragrafu i nutnost, aby obžalovaný měl obhájce, pokud ovšem výslovně neprohlásil, že si ho nepřeje. Na tomto zákonném požadavku nemůže nic změnit skutečnost, že soud první stolice při předběžném projednání obžaloby, předpokládaje, že trestní řízení nebude vedeno při ponechání pachatele ve vazbě, rozhodl, že přítomnost