Input:

R 51/1955 (tr.); Garance

č. 51/1955 Sb. rozh. tr.
Výkon ochranných opatření nelze podmíněně odložit.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. března 1955, 1 Tz 59/55.)
Lidový soud v Čáslavi uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 1 tr. zák., proto, že v r. 1954 se několikrát opil, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem, a skutečně přitom čtyřikrát způsobil výtržnost. Za to mu uložil trest nápravného opatření na tři měsíce, nařídil ochranné léčení protialkoholické a uložil mu povinnost náhrady nákladů trestního řízení.
Krajský soud v Pardubicích k odvolání obviněného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a vyměřil obviněnému nový trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců podmíněně se zkušební dobou dvou roků a povolil též podmíněný odklad výkonu ochranného léčení.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu ve výroku, jímž byl povolen podmíněný odklad výkonu ochranného léčení.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uplatňuje, že podmíněným odkladem