Input:

R 48/1967 (tr.); Zvlášť nebezpečný recidivista Garance

č. 48/1967 Sb. rozh. tr.
Soustavnosti páchání úmyslných trestných činů téže povahy ve smyslu § 41 písm. b) tr. zák. není na překážku ani uplynutí doby jednoho a půl roku od propuštění z výkonu posledního trestu odnětí svobody do spáchání nového trestného činu téže povahy, pokud předchozí i nová trestná činnost jsou závažnějšího charakteru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Labem - 4 To 536/66.)
Obviněný byl rozsudkem okresního soudu v Ch. z 8. 11. 1966 uznán vinným kromě dalších trestných činů též sedminásobným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zák., dvojnásobným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), c) odst. 1 tr. zák.; trojnásobným trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., dvojnásobným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. a trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zák. Trestné činy podvodu spáchal tím, že na sedmi poškozených vylákal předstíráním nepravdivých okolností celkem částku 10 600,- Kčs. Trestné činy rozkrádání spáchal tím, že neoprávněně použil režijní průkazku na ČSD při jízdě vlakem a poškodil ČSD o částku 83,- Kčs a že se vloupal do Uhelných skladů v Ch., kde si přisvojil různé věci v hodnotě 253,- Kčs. Trestná činnost obžalovaného, při níž došlo k odcizení věcí soukromým osobám, spočívala v tom, že v pěti případech se vloupal do rekreačních chat a v ostatních šesti případech odcizil věci při jiných příležitostech, přičemž celková hodnota odcizených věcí činila kolem 4300,- Kčs. Při příležitosti vloupání do chat způsobil jejich poškození u tří majitelů chat a celková škoda přibližně činí 5100,- Kčs.
V odvolání proti tomuto rozsudku obviněný mj. namítal, že neměl být uznán vinným majetkovými trestnými činy jako zvlášť nebezpečný recidivista ve smyslu § 41 písm. b) tr. zák., protože od jeho posledního odsouzení a výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost uplynula doba asi dvou let, takže je přerušena spojitost mezi jeho současnou a předchozí trestnou činností.
Krajský soud v Ústí nad Labem v rozsudku z 16. 12. 1966 sp. zn. 4 To 536/66 neuznal

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací