Input:

R 47/1955 (tr.); Garance

č. 47/1955 Sb. rozh. tr.
Dělnici podřízenou vedoucímu dílny nelze považovat za osobu svěřenou jeho dozoru ve smyslu § 240 tr. zák. Jestliže tedy vedoucí dílny pohlavně zneužije dělnice starší než osmnáct let, aniž se při tom dopustí nějakého donucování, omezování osobni svobody nebo násilí, jedná-li však při tom pohoršlivým způsobem, (na př. v přítomnosti dalších dělnic), dopouští se přestupku proti mravnosti podle § 134 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 17. listopadu 1954, 6 To 313/54.)
Obviněný, vedoucí krejčovské dílny komunálního podniku, mimo jiné zneužil několikrát pohlavně dvou dělnic starších než osmnáct let zaměstnaných v dílně. Činil to tím způsobem, že je v přítomnosti několika dalších dělnic zaměstnaných v dílně proti jejich vůli líbal, sahal jim na prsa a i jinak je po těle ohmatával.
Lidový soud v Karviné uznal obviněného pro tento skutek vinným trestným činem. pohlavního zneužiti podle § 240 tr. zák. Svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že obviněný jako vedoucí dílny pohlavně zneužil jinak než souloží zaměstnankyň sice starších než osmnáct let, avšak podřízených mu jako vedoucímu na pracovišti, tedy svěřených jeho dozoru, zneužívaje jejich závislosti.
Krajský soud k odvolání obviněného zrušil v tomto směru rozsudek lidového soudu a uznal obviněného pro uvedené jednání vinným přestupkem proti mravnosti podle § 134 tr. zák. spr.
Z odůvodnění:
Obviněný namítá ve svém odvolání, že lidový soud jej uznal vinným trestným činem pohlavního zneužití podle § 240 tr. zák., protože vycházel z mylného názoru, že obě dělnice, o které se jedná, byly svěřeny dozoru obviněného tak, jak to cit. ustanovení předpokládá.
Odvolání obviněného nelze upřít oprávnění.
Obě dělnice, o něž jde, byly v době činu obviněného již starší než osmnáct let. Je proto třeba uvážit, zda byly svěřeny dozoru obviněného ve smyslu § 240 tr. zák. Jmenované dělnice ovšem podléhaly obviněnému jako vedoucímu dílny; byly mu tedy podřízeny, ovšem jen s hlediska pracovního. Pracovní dozor vedoucího dílny ve výrobě spojený s dozorem nad bezpečností při práci uložený mu předpisy o bezpečnosti při práci (především zákonem č. 67/1951