46/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 46/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb.,
o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., se mění takto:
1. V tabulce přílohy č. 3 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Desomorfin“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Acryloylfentanyl“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid“.
2. V tabulce přílohy č. 3 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Acryloylfentanyl“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Acetylfentanyl“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]acetamid“.
3. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
Seznam č. 4 psychotropních látek
 
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název
Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název
Chemický název podle IUPAC
Poznámka
AB-CHMINACA
 
N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1 (cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
 
AB-FUBINACA
 
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
 
ADB-CHMINACA
 
N-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
 
ADB-FUBINACA
 
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karboxamid
 
ADB-PINACA
 
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
 
 
AH-7921
3,4-dichlor-N-{[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid
 
 
AM-2201
[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl] (naftalen-1-yl)methanon
 
AMB-CHMICA
 
methyl (2S)-2-{ [1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino}-3-methylbutanoát
 
5-Aminopropylindol
5-API
5-(2-aminopropyl)indol
 
APINACA
 
N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
AKB48
 
bk-PMA
2-amino-1-(4-methoxyfenyl) propan-1-on
 
Methedron
bk-PMMA
1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-l-on
 
2-Brommethkathinon
2-BMC
(RS)-1-(2-bromfenyl)-2-methylaminopropan-1-on
 
3-Brommethkathinon
3-BMC
(RS)-1-(3-bromfenyl)-2-methylaminopropan-1-on
 
4-Brommethkathinon
4-BMC
(RS)-1-(4-bromfenyl)-2-methylaminopropan-1-on
Brefedron
 
25B-NBOMe
2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin
Cimbi-36
 
25C-NBOMe
2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin
2C-C-NBOMe
 
251-NBOMe
2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin
NBOMe-2C-I
Bromo-Dragonfly
 
(2R)-1-(4-bromfuro[2,3-f] [1]benzofuran-8-yl)propan-2-amin
 
Butylon
Bk-MBDB
2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl)] butan-1-on
B1
2-Chloramfetamin
2-CA
1-(2-chlorfenyl)propan-2-amin
 
3-Chloramfetamin
3-CA
1-(3-chlorfenyl)propan-2-amin
 
 
 Nahoru