Input:

č. 4578/2024 Sb. NSS, Volby: obvyklá úplatnost jako znak volební kampaně; dobrovolnická činnost Garance

č. 4578/2024 Sb. NSS
Volby: obvyklá úplatnost jako znak volební kampaně; dobrovolnická činnost
k § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (v textu jen „volební zákon“)
Obvyklou úplatnost, která je jedním z definičních znaků volební kampaně podle § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je nutné zkoumat podle charakteru posuzované činnosti. Práce dobrovolníků v nestátních neziskových organizacích je samostatnou formou svobody politického projevu a je bezúplatná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2024, čj. Ars 6/2023-46)
Prejudikatura: č. 933/2006 Sb. NSS, č. 1338/2007 Sb. NSS, č. 2011/2010 Sb. NSS a č. 4219/2021 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 124/2023 Sb; rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 5. 2004, Vides Aizsardz?bas Klubs proti Lotyšsku (stížnost č. 57829/00), ze dne 21. 2. 2017, Orlovskaya Iskra proti Rusku (stížnost č. 42911/08), a ze dne 3. 2. 2009, Women on Waves a další proti Portugalsku (stížnost č. 31276/05).
Věc: Milion chvilek, z. s., proti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalovaného.

Rozhodnutím ze dne 9. 3. 2022 žalovaný shledal žalobce vinným ze spáchání přestupků podle volebního zákona. Přestupku podle § 16h odst. 1 písm. a) tohoto zákona se žalobce dopustil tím, že se v době probíhající volební kampaně v rámci voleb do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2021 účastnil volební kampaně tak, že
organizoval dobrovolníky za účelem agitace ve prospěch kandidujících koalic SPOLU a Piráti a Starostové (dále také „skutek č. 1“);
vytvořil a provozoval chatbot (dostupný na internetových stránkách https://volimzmenu.cz) jakožto automatizovaný komunikační nástroj v aplikaci Messenger za účelem agitace ve prospěch kandidujících koalic SPOLU a Piráti a Starostové, a částečně též v neprospěch kandidujících politických stran a politických hnutí – ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy a Svoboda a přímá demokracie (SPD), který za úplatu propagoval na facebookovém profilu (dále také „skutek č. 2“);
na internetových stránkách https://milionchvilek.cz/10-duvodu publikoval sdělení v neprospěch kandidáta kandidujícího politického hnutí ANO 2011 Ing. Andreje Babiše (dále také „skutek č. 3“); a
v rámci volební kampaně rozšiřoval letáky a plakáty agitující ve prospěch kandidujících koalic SPOLU a Piráti a Starostové (dále také „skutek č. 4“).
To vše přitom činil, aniž by před vstupem do volební kampaně požádal o zápis do zvláštního registru tzv. registrovaných třetích osob, který vede žalovaný podle § 16e odst. 1 volebního zákona. Přestupku podle § 16h odst. 1 písm. c) volebního zákona se žalobce podle žalovaného dopustil tím, že v průběhu stejné volební kampaně nezajistil, aby jím provozované internetové stránky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli. Konkrétně šlo o internetovou stránku, na které provozoval chatbot uvedený ve skutku č. 2 (dále také „skutek č. 5“), a o internetovou stránku, na