Input:

č. 4506/2023 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: hledisko průměrného spotřebitele; zákaz uvedení na trh, distribuce nebo použití výrobků z důvodu používání nekalé obchodní praktiky; klamavé praktiky Garance

č. 4506/2023 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: hledisko průměrného spotřebitele; zákaz uvedení na trh, distribuce nebo použití výrobků z důvodu používání nekalé obchodní praktiky; klamavé praktiky
k § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
k § 4 odst. 1 a § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
I. Pokud Česká obchodní inspekce ukládá prodávajícímu zákaz uvedení na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků do zjednání nápravy podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, proto, že prodávající používá vůči spotřebitelům nekalou obchodní praktiku podle § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, musí i v tomto případě při hodnocení obchodní praktiky jako nekalé vycházet z hlediska průměrného spotřebitele.
II. Pokud chce Česká obchodní inspekce označit jednání prodávajícího za nekalou obchodní praktiku v podobě tzv. klamavého konání podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy obchodní praktiku, která obsahuje jinak pravdivou informaci (či pravdivé informace) o výrobku či službě, musí přehledně vysvětlit, které další prvky dané obchodní praktiky nad pravdivou informací převažují, případně proč je obchodní praktika jako celek nekalá.
III. Hodnocení, jak potenciální nekalá obchodní praktika podle § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, působí na průměrného spotřebitele, nemůže Česká obchodní inspekce nahradit spotřebitelskými podněty či stížnostmi spotřebitelů na jednání prodávajícího, i když se týkají této obchodní praktiky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2023, čj. 10 As 313/2022-54)
Prejudikatura: č. 4463/2023 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 13. 1. 2000, Estée Lauder (C-220/98), ze dne 9. 11. 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540/08), ze dne 26. 10. 2016, Canal Digital Danmark (C-611/14), ze dne 13. 9. 2018, Wind Tre a Vodafone Italia (C-54/17 a C-55/17), ze dne 3. 2. 2021, Stichting Waternet (C-922/19).
Věc: PHARMAWEX, s. r. o., proti České obchodní inspekci, inspektorátu pro kraj Královehradecký a Pardubický, o zákaz uvedení na trh, distribuce, nebo použití výrobků, o kasační stížnosti žalobkyně.

Jedním z nástrojů, které Česká obchodní inspekce využívá pro boj s nekalými obchodními praktikami podle zákona o ochraně spotřebitele, je i dočasný zákaz uvedení na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o České obchodní inspekci. Na rozdíl od běžného řízení o přestupku podle zákona o ochraně spotřebitele může tímto zákazem bezprostředně reagovat na nekalé obchodní praktiky. Nejvyšší správní soud v této věci dospěl k závěru, že i v takovém případě Česká obchodní inspekce musí při použití tohoto zákazu pracovat při vymezení nekalé obchodní praktiky s hlediskem tzv. průměrného spotřebitele.
Žalobkyně nabízela na začátku roku 2021 respirátory označené „PHARMAWEX R01“. Na obalu krabičky s respirátory byla v kruhu