Input:

R 45/1965; Výkon rozhodnutí Garance

č. 45/1965 Sb. rozh.
Povinný není v prodlení, jestliže předá dlužnou částku výživného poslední den stanovené splatnosti poště.
(Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 13. ledna 1965, 6 Co 16/65.)
Okresní soud v České Lípě nařídil výkon rozhodnutí pro nedoplatek výživného s tím, že výživné, splatné za měsíc listopad do 10. 11. 1964, nebylo do tohoto dne zaplaceno.
V odvolání uvedl povinný, že nebyl v prodlení, že toto výživné odeslal poštou na adresu matky a tím splnil řádně, včas a na náležitém místě svoji povinnost, o čemž předložil i ústřižek od poštovního úřadu v České Lípě.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud zjistil, že povinný zaslal výživné, splatné do 10. 11. 1964 dne 10. 11. 1964 prostřednictvím pošty v České Lípě matce nezletilé, oprávněné k příjmu výživného.
Výkon rozhodnutí provede se k návrhu oprávněného tehdy, jestliže povinný nesplní dobrovolně to, co mu vykonatelné rozhodnutí o výživném ukládá, a to včas, řádně a na určeném místě (§ 251 o. s. ř.). V tomto případě jde o to, zda dlužník byl v prodlení, když matka nedostala pro nezletilou výživné dne 10.11.1964, anebo zda v prodlení nebyl. Jestliže nebyl v prodlení, je nařízený výkon soudního rozhodnutí nedůvodný.