Input:

č. 45/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 45/1955 Sb. rozh. tr.
Jestliže týž zloděj spáchá krádeže na různých místech, v různém čase a na různých osobách, nutno každý takový útok považovat za samostatnou krádež, i když jde o krádeže prováděné soustavně.
Pocházejí-li věci, odňaté v trestním řízení obviněnému (nebo jím vydané) a vzaté do úschovy, pravděpodobně z krádeže, nutno postupovat podle § 129 tr. ř. a není na místě prohlásit je za propadlé podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze 7. prosince 1954, 3 To 407/54.)
Obviněná páchala soustavně krádeže v různých obcích ke škodě různých osob. Takto spáchala v srpnu 1954 v deseti obcích dvanáct krádeží peněz, hodinek, slepic, prstenů a drobných šperků ke škodě dvanácti různých majitelů těchto věcí. Při domovní prohlídce byly obviněné bezpečnostními orgány některé z těchto věcí odňaty a vzaty prokurátorem do úschovy.
Lidový soud v Strakonicích uznal obviněnou vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. Podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. vyslovil propadnutí věcí, které byly obviněné při domovní prohlídce odňaty a jež byly vzaty prokurátorem do úschovy, a to jednoho snubního prstenu, řetízkového náramku, neúplného řetízku a prstenu s kostěnou ozdobou.
Krajský soud k odvolání obviněné a okresního prokurátora zrušil napadený rozsudek a uznal obviněnou vinnou dvanácti trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a vyměřil jí se zřetelem k § 22 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest podle § 247 odst. 2 tr. zák. a za použití § 30 tr. zák.
Z odůvodnění:
Lidový soud pochybil, když uznal obviněnou vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., tedy jen jediným tímto trestným činem, a když v důsledku toho jí nevyměřil úhrnný trest se zřetelem k § 22