Input:

R 45/1954; Garance

č. 45/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Bydlištěm vojáka v základní vojenské službě je místo, kde měl před nástupem vojenské služby své bydliště, jestliže toto bydliště nezrušil; za těchto podmínek není bydlištěm vojáka místo posádky.
Jednáním ve věci samé v řízení o zjištění otcovství není nařízení ústního jednání ani jeho odročení, když se žalovaný k jednání nedostavil a nebyla přednesena ani žaloba, ani obrana proti ní.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 24. července 1953, č. j. 5 Co 448/53.)
Lidový soud v Třeboni vyslovil v řízení o zjištění otcovství svou nepříslušnost a s výhradou právní moci postoupil věc lidovému soudu v Tachově. Rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovaný bydlí v Tachově, v Třeboni je jen dočasně jako voják základní služby, takže příslušným soudem je podle §§ 8 a 9 o. s. ř. lidový soud v Tachově.
Krajský soud v Českých Budějovicích nevyhověl stížnosti žalobce.
Z odůvodnění:
Ve stížnosti stěžovatel dovozuje, že prvý soud zahájil už řízení ve věci a že proto jeho příslušnost trvá (§ 14 o. s. ř.) a mimo to, že bydlištěm vojáka v základní vojenské službě je místo jeho posádky.
Stížnost není oprávněná.
Podle § 14 o. s. ř. se příslušnost soudu posuzuje podle okolností, které tu jsou v době zahájení řízení a trvá až do skončení věci, i když se změnily okolnosti, které rozhodly o příslušnosti. Požadavkem je tu bezprostřednost a rychlé vyřízení věci už zahájené. Podle § 41 odst. 2 o. s. ř. bylo řízení zahájeno, jakmile žaloba