Input:

č. 4433/2023 Sb. NSS, Volba prezidenta republiky: podání kandidátní listiny před vyhlášením volby Garance

č. 4433/2023 Sb. NSS
Volba prezidenta republiky: podání kandidátní listiny před vyhlášením volby
k čl. 56 odst. 8 Ústavy
k § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Podání kandidátní listiny před vyhlášením volby prezidenta republiky předsedou Senátu (čl. 56 odst. 8 Ústavy, § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky) nemůže vyvolat žádné právní účinky, neboť jde o úkon učiněný mimo právní režim pro něj určený.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, čj. Vol 16/2022-48)
Prejudikatura: č. 2752/2013 Sb. NSS, č. 2796/2013 Sb. NSS, č. 2798/2013 Sb. NSS a č. 3716/2018 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., č. 211/2007 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 924/06), č. 2/2013 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 27/12) a usnesení Ústavního soudu č. 29/2003 Sb. ÚS. (sp. zn. I. ÚS 699/02).
Věc: Senátoři Miroslav Balatka, Michael Canov, Jiří Drahoš, Zdeněk Hraba, Pavel Kárník, Marek Ošťádal, Miroslav Plevný, Přemysl Rabas, David Smoljak, Adéla Šípová, Petr Štěpánek, Ivo Trešl a Karel Zitterbart, za účasti 1) Ministerstva vnitra a 2) Mgr. Denisy Rohanové, o zrušení registrace kandidátní listiny.

Nejvyšší správní soud obdržel dne 30. 11. 2022 návrh, jímž se skupina senátorů, kteří jako navrhující senátoři (§ 21 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky) podali kandidátní listinu Marka Hilšera, domáhali zrušení rozhodnutí o registraci kandidátní listiny Denisy Rohanové, tj. rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 11. 2022.
Navrhovatelé uvedli, že návrh na registraci kandidátní listiny Denisy Rohanové byl podán dne 21. 10. 2021 a podpořili jej poslanci zvolení ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017, z nichž žádný nebyl opětovně zvolen ve volbách konaných ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Volby prezidenta republiky, pro něž byla Denisa Rohanová zaregistrována, byly vyhlášeny rozhodnutím předsedy Senátu ze dne 27. 6. 2022, č. 207/2022 Sb. Navrhovatelé měli za to, že návrh na registraci kandidátní listiny Denisy Rohanové nebyl způsobilý vyvolat jakékoli účinky ve vztahu k volbám vyhlášeným až po jeho podání. Odkázali na čl. 56 odst. 8 Ústavy, který stanoví nejzazší termín pro vyhlášení volby prezidenta republiky, což dle jejich názoru nemůže být samoúčelné. Pravidlo o vyhlášení volby stanoví základní procesní rámec pro celý průběh volby prezidenta upravený v čl. 56 Ústavy. Podání návrhu na registraci kandidátní listiny se tak logicky musí odehrát v časovém rámci vymezeném na jedné straně vyhlášením volby a na druhé straně volbou samotnou. Návrh na registraci kandidáta je tedy možný až po vyhlášení volby. Toto pravidlo nijak nemění ani zákon o volbě prezidenta republiky, z jeho struktury lze dovodit totéž jako z Ústavy. Časový rámec volby (vyhlášení, registrace, volba) je vymezen již v úvodních ustanoveních tohoto zákona a proces registrace kandidátů, který samozřejmě začíná podáním návrhu, podléhá tomuto rámci. Navrhovatelé dále upozornili, že okamžik konání volby není až do jejího vyhlášení zřejmý, předseda Senátu má v tomto směru určitou diskreci.