Input:

43/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy Archiv

č. 43/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1953,
kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:
§ 1.
(1)  Daň podle § 6 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy (dále jen „zákon”), se zvyšuje:
a)  poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu nebo vyživují jen jednu osobu, o 100% daně;
b)  poplatníkům, kteří vychovali alespoň jedno dítě, i když o ně již nepečují, o 66% daně;
c)  manželkám (družkám), které pobírají mzdu a žijí s manželem (druhem) ve společné domácnosti, o 66% daně, jestliže pečují alespoň o jedno dítě, nebo alespoň jedno dítě vychovaly.
(2)  Zvýšení o 100% se vybírá, přesahuje-li daňový základ 460 Kčs měsíčně a zvýšení o 66%, přesahuje-li daňový základ 560 Kčs měsíčně.
§ 2.
Daň podle § 6 zákona se snižuje o 30% poplatníkům, kteří vyživují 3 osoby, o 50%