Input:

40/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s. Garance

č. 40/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2013 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje