Input:

4/2024 F.z., Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku Garance

4/2024 F.z., Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1)
(dále jen „Smlouva”)
 
Zpracovatel: Ing. Martin Boreš
 
Telefon: 257 044 467
 
 
Č. j.: MF-10296/2024/15-4
Článek 1

S odkazem na obdrženou diplomatickou nótu Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, prostřednictvím které běloruská strana oznámila přerušení provádění článků 10, 11 a 13 Smlouvy v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026, Ministerstvo financí České republiky sděluje, že ani v České republice se nebudou články 10, 11 a 13 Smlouvy v předmětném období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 uplatňovat.
Článek 2

Ministerstvo financí České republiky dále sděluje, že přestože Běloruská republika v dané souvislosti výslovně nepřerušila provádění článků 23 a 25 Smlouvy, má přerušení provádění článků 10, 11 a 13 Smlouvy nutně