Input:

R 4/1959 (tr.); Garance

č. 4/1959 Sb. rozh. tr.
Jednočinný souběh trestných činů spekulace podle § 134a tr. zák. a sabotáže podie § 85 tr. zák. je možný.
Jestliže pachatelé při spekulaci jednají ve vzájemné součinnosti podle společného záměru, vzájemně se podporujíce tak, aby si svou činnost usnadnili a její provedení zabezpečili, jde o společné jednání, jež nabývá povahy činnosti členů spolčení ve smyslu § 134a odst. 2 písm. a) tr. zák.
Jiná zvláště přitěžující okolnost podle § 134a odst. 2 písm. c) tr. zák. může záležet též ve větším rozsahu spekulační činnosti, ve významu předmětů, jimiž pachatel spekuluje a v značné škodě spekulací způsobené.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. 9. 1958 1 Tz 180/58.)
Obžalovaní A a B byli stíháni obžalobou proto, že jako spoluvlastníci továrny na výrobu tzv. džakartských vzorů a džakartských karet pro potřeby textilní výroby (přádelen lnu, brokátů apod.) předali v roce 1950 svůj podnik národnímu podniku Textilní tvorba, aniž však spolu s ostatním výrobním zařízením továrny předali též kolekce džakartských návrhů, vzorů a jiných nákresů, ačkoliv šlo o prostředky sloužící jako podklad výroby přejímajícího národního podniku, zejména při výrobě exportního zboží. Naopak obžalovaní si tyto návrhy, vzory a nákresy podle tvrzení obžaloby ponechali, odvezli je do svého bytu a při naskytnuvších se příležitostech je potom prodávali různým zájemcům (textilním podnikům), čímž získali značné zisky. Obžaloba spatřovala ve skutku obžalovaných trestný čin spekulace, jehož se obžalovaní dopustili jako členové spolčení [§ 134a odst. 1, 2 písm. a) tr. zák.].
Lidový soud v Náchodě uznal obžalované vinnými trestným činem spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák., nikoli však, že by se byli dopustili činu jako členové spolčení, což odůvodnil tím, že obžalovaní jednali pouze jako spolupachatelé ve smyslu § 6 tr. zák.
Krajský soud v Hradci Králové k odvolání obžalovaného A zrušil rozsudek lidového soudu jen ve výroku, jímž bylo podle § 55 odst. 1 písm. d) tr. zák. prohlášeno za propadlé osobní auto značky Spartak náležející obžalovanému A. Jinak ponechal rozsudek lidového soudu, zamítnuv odvolání obžalovaného B a okresního prokurátora, nedotčeným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu a k odvolání obžalovaných a okresního prokurátora i rozsudek lidového soudu a vrátil věc prokurátoru k došetrení.
Z odůvodnění:
Stížnost pro porušení zákona uvádí nejen, že krajský soud pochybil tím, že neuznal, že obžalovaní spáchali trestný čin spekulace zatajením džakartských vzorů pro textilní výrobu a jejich disponováním jako členové spolčení a za jiné zvláště přitěžující okolnosti, kterou spatřuje .stížnost pro porušení zákona v rozsahu činnosti, významu a hodnotě kolekce vzorů. Dovozuje zejména též, že vzhledem k významu vzorů pro další výrobu a odbyt výrobků do zahraničí se obžalovaní v souběhu s trestným činem spekulace dopustili trestného činu sabotáže podle § 85 tr. zák., jímž měli být uznáni vinnými.
Nejvyšší soud po prozkoumání věci (§ 293 tr. ř.) shledal, že napadeným rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Z výsledků vykonaného dokazování, zejména z posudku znalců vyplývá, že kolekce džakartských