Input:

39/1958 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů Archiv

č. 39/1958 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. července 1958,
jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 38/1958 Sb., o vedoucích odborů rad národních výborů:
Čl. I
Vládní nařízení č. 32/1954 Sb. se mění takto:
1. § 2 odst. 2 zní:
„Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výborů, kteří jsou v pracovním poměru,