Input:

37/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky Garance

č. 37/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 27. června 2022 a 26. června 2023 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky, sjednaná výměnou nót ze dne 21. března 1921 a 4. srpna 1921.
Na základě ustanovení uvedených v nótách vstupuje Dohoda v platnost dne 26. června 2023 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do Československé republiky, sjednaná výměnou nót ze dne 21. března 1921 a 4. srpna 1921.
Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění nóty Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Nóta č. 5849-1/2022-LOND
Velvyslanectví České republiky v Londýně projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje a má tu čest navrhnout výslovné ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky, sjednané výměnou nót ze dne 21. března 1921 a 4. srpna 1921.
Pokud je výše uvedený návrh pro vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska přijatelný, má Velvyslanectví České republiky tu čest současně navrhnout, aby tato nóta Velvyslanectví České republiky spolu s odpovědní nótou Spojeného království tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky, sjednané výměnou nót ze dne 21. března 1921 a 4. srpna 1921 (dále jen „Dohoda o ukončení platnosti”). Dohoda o ukončení platnosti vstoupí v platnost dnem přijetí odpovědní nóty.
Velvyslanectví České republiky v Londýně využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o své nejhlubší úctě.
Londýn, 27. června 2022
Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje
King Charles St.
Londýn