Input:

37/1952 Sb., Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 37/1952 Sb., Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových, platné do 31.12.1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. července 1952
o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Na ministerstvo zahraničního obchodu se přenáší působnost Státní banky československé podle § 7 odst. 2 a 4 (úhrady z ciziny do tuzemska), § 10 odst. 1 a 2 (platy do ciziny a ve prospěch devisových cizozemců), § 13 odst. 1 a 3 (devisové řízení v souvislosti s dovozem a vývozem zboží), § 18 (nakládání s pohledávkami), § 19 odst. 1 (cizozemské účty), § 20 (úvěry a záruky), § 23 (licenční a patentní práva, nikoliv práva autorská) a § 27 odst. 1 a 2 (devisová povolení) zákona č. 92/1946 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), ve znění zákona č. 184/1948 Sb., v devisových věcech
a)  podniků určených nebo zřízených podle § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o