Input:

36/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky Garance

č. 36/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 2. srpna 1945
o plnění závazků znějících na říšské marky.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1)  Peněžité závazky znějící na říšské marky, pokud trvají dne 1. srpna 1945, je dlužník povinen splniti v korunách v poměru 1 říšská marka = 10 korun, mají-li toho dne věřitel i dlužník své bydliště anebo sídlo na území země České nebo Moravskoslezské. U filiálek, závodů a representací cizozemského podniku rozhoduje v tom směru jejich sídlo.
(2)  Bez zřetele na ustanovení odstavce 1 je dlužník povinen splniti v korunách v poměru 1 říšská marka = 10 korun peněžité závazky znějící na říšské marky, které trvají dnem 1. srpna 1945:
1.  je-li věřitelem některá pokladna československého státu anebo jiné veřejnoprávní korporace anebo jejich fond, ústav, podnik nebo jiné zařízení na území země České nebo Moravskoslezské, ačli nejde o závazky z cenných papírů cizozemských; nebo
2.  pocházejíc-li z vkladů na vkladní knížky u peněžních ústavů a peněžních podniků na území země České nebo Moravskoslezské, počítajíc v to filiálky cizozemských ústavů a podniků na uvedeném území, nebo
3.  jsou-li zajištěny zástavním právem na nemovitosti ležící na území země České nebo Moravskoslezské.
(3)  O plnění peněžitých závazků z pojistných smluv jakéhokoliv druhu, znějících na říšské marky, budou dána ustanovení zvláštní; až do jich vydání