Input:

35/1955 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci Archiv

č. 35/1955 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1955
o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
Čl. I.
Ustanovení §§ 4 a 5 vládního nařízení č. 98/1952 Sb. se mění a zní:
㤠4.
(1)  Zjistí-li orgány státní obchodní inspekce, že došlo k porušení zákonů, usnesení a nařízení vlády, jakož i nařízení, směrnic a příkazů ve věcech vnitřního obchodu,
a)  dávají vedoucím obchodních podniků a podniků společného stravování závazné pokyny a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků a přestupků proti předpisům ve věcech vnitřního obchodu a kontrolují jejich splnění,
b)  ukládají na místě blokové pokuty pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování,
c)  ukládají provinivším se pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování pokuty od 100,- Kčs do 2000,- Kčs; mohou také navrhovat nadřízeným orgánům uložení disciplinárních trestů,
d)  odevzdají vyšetřujícím orgánům materiál k trestnímu stíhání osob, které způsobily nedodržování maloobchodních cen, záměny druhů prodávaného zboží, oklamání kupujících nebo jiné nedovolené machinace.
(2)  K opatření podle