Input:

34/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86 Garance

č. 34/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení