Input:

R 33/1967 (tr.); I. Krádež. Náhrada škody. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.; II. Krádež. Náhrada škody. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví Garance

č. 33/1967 Sb. rozh. tr.
I. Rozsah škody způsobené trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví je důležitým hlediskem pro stanovení stupně nebezpečnosti činu pro společnost.
II. Při zjišťování výše škody je nutno vycházet vždy ze škody skutečné, tj. z částky představující majetkovou hodnotu, o kterou byl trestným činem majetek poškozeného zkrácen.
Výše škody se stanoví podle ceny předmětu v době, kdy škoda vznikla (§ 443 obč. zák.); při odcizení věcí starších a již použitých se přihlíži k okolnostem snižujícím jejich hodnotu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 1966 - 1 Tz 62/66.)
Rozsudkem okresního soudu v K. ze dne 12. 8. 1965 sp. zn. 1 T 520/65 byli obvinění ml. A, B a ml. C uznáni vinnými, a to:
Mladistvý A spolupachatelstvím k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 9 odst. 2, § 132 odst. 1 písm. a), § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák., spolupachatelstvím v pokusu trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 9 odst. 2, § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., spolupachatelstvím k trestnému činu krádeže podle § 9 odst. 2, § 247 odst. 1 tr. zák., trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., trestným činem podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestným činem zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák.,
obviněný B spolupachatelstvím k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 9 odst. 2, § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., spolupachatelstvím k pokusu trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 9 odst. 2, § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., spolupachatelstvím k trestnému činu krádeže podle § 9 odst. 2, § 247 odst. 1 tr. zák., trestným činem podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestným činem podílnictví podle § 251 odst. 1 tr. zák.,
mladistvý C spolupachatelstvím k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 9 odst. 2, § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák.
Za to byli odsouzeni: Obviněný mladistvý A podle § 132 odst. 2 tr. zák. za použití § 79 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 1/2 roku, obviněný B podle § 132 odst. 1 tr. zák. s použitím § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, obviněný ml. C podle § 132 odst. 1 tr. zák. s použitím § 79 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku. Všechny tresty byly uloženy nepodmíněně.
Podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo obviněným uloženo nahradit škodu, a to obviněnému ml. A částku 150,- Kčs poškozenému K a částku 130,- Kčs poškozenému L, obviněnému ml. C částku 220,- Kčs poškozenému M.
Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byli pak ostatní poškození, zejména všechny poškozené socialistické organizace, odkázáni s nárokem na náhradu