Input:

č. 33/1962 Sb. rozh., Garance

č. 33/1962 Sb. rozh.
Při rozhodování o povolení osvobození od placení soudních poplatků a záloh je třeba zjišťovat i skutečnosti, potřebné k politicky správnému určení třídní příslušnosti účastníků.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. ledna 1962, 3 Cz 83/61)
Obvodní soud pro Prahu 1 uložil odpůrkyni, aby zaplatila soudní poplatek za řízení v prvním a druhém stupni, a to podle § 4 odst. 3 zák. č. 173/1950 Sb., vzhledem k tomu, že navrhovatel byl osvobozen od placení soudního poplatku.
Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že usneseními obou soudů byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Obvodní soud pro Prahu 1 povolil navrhovateli osvobození od soudních poplatků a záloh na základě potvrzení o jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrech, podle něhož navrhovatel je zaměstnán jako výpomocný pokladník od 8. května 1960 a jeho čistý měsíční příjem za měsíce květen a červen 1960 činil 342,- Kčs a 346,- Kčs. Podle téhož potvrzení měl navrhovatel příjem z rodinného domu ve výši 720,- Kčs za rok 1959.
Při povolení osvobození od placení soudních poplatků a záloh nehodnotil soud všechny podstatné okolnosti, z nichž je nutno vycházet, aby rozhodnutí soudu bylo v souladu se zákonem a aby příslušná