Input:

32/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky) Garance

č. 32/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 2022 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení novéno znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 - Mezinárodní standard) a Přílohy II - Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky pro rok 2023 Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) .
S novým zněním Přílohy I a Přílohy II vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Českou republikou.
Nové znění Přílohy I a Přílohy II vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2023, pro Českou republiku vstoupilo v platnost dne 22.