Input:

32/1951 Sb., Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru Garance

č. 32/1951 Sb., Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951
o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem prezidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1.
Zřizuje se Správa služeb diplomatickému sboru se sídlem v Praze pro obstarávání věcných potřeb