Input:

31/1968 Sb., Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci Garance

č. 31/1968 Sb., Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
[zrušeno nepřímo č. 64/1986 Sb.]
ZÁKON
ze dne 28. února 1968,
kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, se doplňuje tak, že se k § 5 připojují odstavce 2 a 3 tohoto znění:
„(2) Státní obchodní inspekci řídí ministr vnitřního obchodu.
(3) Krajské národní výbory jsou oprávněny ukládat inspektorátům Státní obchodní inspekce v krajích úkoly k uplatnění ochrany zájmů spotřebitelů:
a) při kontrole dodržování